Έργο σημαντικό στον Κρούστα, ασφάλεια όμως στους πεζούς;

Έργο σημαντικό στον Κρούστα, ασφάλεια όμως στους πεζούς;
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Στις 17 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στη συγκεκριμένη γειτονιά στο χωριό του Κρούστα και η εικόνα δείχνει την κατάσταση σήμερα.

«Το χαντάκι είναι βάθους 1,5m περίπου και πλάτους 0,80m.
Δεν θέλω να σταθούμε στο γιατί καθυστερεί τόσο πολύ η ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου αλλά στο πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η κατάσταση για τα παιδιά που παίζουν στο δρόμο ή για τους ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού. 
Φυσικά η εικόνα της συγκεκριμένης γειτονιάς δεν διαφέρει πολύ απ την εικόνα του υπόλοιπου

χωριού. Θα ήθελα φυσικά να επισημάνω ότι θεωρώ τα έργα ύδρευσης αποχέτευσης που γίνονται στην περιοχή μας τεράστιας σημασίας απλά επειδή πρόκειται για κατοικημένη περιοχή δεν θα έπρεπε να μένουν ανοιχτά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τα χαντάκια. 
Παρακαλούμε τους φορείς να μεριμνήσουν για την ασφάλεια όσων ζουν στο χωριό κατά την περίοδο των έργων.» 
Επισημαίνει στην στήλη κάτοικος του χωριού, Σ.Μ,  ζητώντας απλά να ληφθούν κάποια επιπλέον προληπτικά μέτρα.

ΘΑΝΟΣ Κ.
anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban