Έχασε την εδρα ο “Συγχρονος Δήμος” στον Άγιο Νικόλαο

Έχασε την εδρα ο “Συγχρονος Δήμος” στον Άγιο Νικόλαο
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Με απόφασή του, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λασιθίου, προέβη στην παρακάτω διόρθωση στη σύνθεση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου. 
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, από παραδρομή που οφείλεται σε εσφαλμένο υπολογισμό δεν κατανεμήθηκε μία έδρα στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου στο συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση», ο οποίος σύμφωνα με το εκλογικό μέτρο εδικαιούτο τη μία από τις δύο αδιάθετες έδρες της Α’ κατανομής και όχι ο συνδυασμός «Σύγχρονος Δήμος».

Kατόπιν της διορθωτικής απόφασης, η σύνθεση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου είναι:


• Από το συνδυασμό «Δικαίωμα στην πόλη»: Γεωργ. Μαυροφόρος, Κων. Γωνιωτάκης, Εμμ. Μαμαλάκης, Διον. Μουλιανιτάκης, Ελ. Κουτάντος, Αλεξάνδρα Κουκουράκη, Αικατερίνη Χατζηδάκη.
• Από το «Σύγχρονο Δήμο»: Ιωαν. Μπροκαλάκης, Γεωργ. Νερατζούλης.
• Από τη «Δημοτική Συνεργασία»: Iωαν. Μαρκαντωνάκης.
• Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση»: Μιχαέλα Αβδή.


πηγη 
www.anatolh.com

anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban