Ακόμα ένα…,το 4ο, θύμα

Ακόμα ένα…,το 4ο, θύμα
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

«Άλλος ένας “προστατευόμενος”γύπας Gyps fulvus έπεσε νεκρός σ έναν από τους πολλούς αιολικούς σταθμούς ξένων συμφερόντων ο οποίος ευρίσκεται σε περιοχή ΝΑΤΟΥΡΑ και σε ζώνη Ειδικής Προστασίας της Κρητικής γης ας και ο οποίος λειτουργεί χωρίς καμία ορνιθολογική μελέτη ..

Η φωτογραφία που μας πληγώνει απεικονίζει το τέταρτο θύμα της προστατευόμενης πανίδας μας να κείτεται νεκρό και η λήψη της έγινε στις 11 Μαρτίου από κάτοικο της περιοχής.
Η φύση ως γνωστόν παραμένει στην τελευταία θέση των πολιτικών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, καθώς ρυθμίσεις για την προστασία και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος θεωρούνται τροχοπέδη για την ανάπτυξη της χώρας…

Υπενθυμίζουμε ότι Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη Μέλη της έχουν νομική υποχρέωση να προστατέψουν τους γύπες στα πλαίσια της Οδηγίας της ΕΕ ..
Υπενθυμίζουμε ότι με την παρ.7 άρθρου 28 του ν. 1650/1986, όπως αντικαθίσταται με την παρ.6 του άρθρου 7 του Ν.4042/12 ορίζεται ότι στις περιπτώσεις εγκλημάτων κατά της προστασίας του περιβάλλοντος ως πολιτικώς ενάγων μπορεί να παρίστανται μεταξύ άλλων συλλογικών οργάνων και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια των οποίων τελέσθηκε το έγκλημα.
Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται..
Ας αναλογιστούμε ΟΛΟΙ το χρέος μας κι ας σταματήσουμε τα εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος»
αναφέρει η Γεωργία Στεφανάκη πρόεδρος του συλλόγου «Ζωόφιλη Δράση»

Aναδημοσίευση από τη σελίδα candianews.gr

anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban