“ανήθικο να φύγει η ΑΣΤΕΑΝ” ανακοίνωση απο τους Τριτεκνους του νομού

“ανήθικο να φύγει η ΑΣΤΕΑΝ” ανακοίνωση απο τους Τριτεκνους του νομού
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim 2-12-glamour-anim-124x53 7-12-markaki-anim-64x33

Το ζήτημα της τουριστικής εκπαίδευσης αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το νομό Λασιθίου και ιδιαίτερα για την τουριστική περιοχή του Αγίου Νικολάου, έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είναι τουλάχιστον ανήθικο, στερείται τεκμηρίωσης και χρήζει ειδικής μελέτης, πως μπορεί να υπάρξει απόφαση που να αφαιρέσει την ΑΣΤΕΑΝ, από τον  Άγιο Νικόλαο, μια σχολή,  η οποία σημείωσε φέτος αύξηση μορίων στις πανελλαδικές  κατά 69% (η αντίστοιχη της Ρόδου αύξηση 62%).
 
Αντί να ιδρυθεί Πανεπιστημιακή σχολή και να συνδεθεί με την περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου μεθοδεύεται η μ μεταφορά της στο Ηράκλειο.
 
 Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην αποδόμηση εκπαιδευτικών δομών και υπηρεσιών, και θα υπερασπιστούμε σθεναρά  για τη μη πραγματοποίηση των «στόχων» οποιονδήποτε κέντρων κυβερνητικών και άλλων, τα οποία κέντρα επιχειρούν για μια ακόμα φορά να αποδομήσουν τον τόπο μας και την τοπική κοινωνία.

 Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                               Η  Γεν. Γραμματέας
Χαβάκης Γεώργιος                                       Καρακυρίτση Ελένη
anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-seasons-christmas-360
 
29-8-fpa-400-ban