Αντάμωμα Ηπειρωτών Λασιθίου 2014, fotos

Αντάμωμα Ηπειρωτών Λασιθίου 2014, fotos
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim 2-12-glamour-anim-124x53

Στο κέντρο ΔΙΓΕΝΗΣ Palace στις Λίμνηες έγινε την Κυριακλη το μεσημέρι το αντάμωμα των Ηπρειρωτών του νομκού για το 2014.

anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban