Απάντηση του συνδυασμού “Σύγχρονος Δήμος” στα ερωτήματα της Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου

Απάντηση του συνδυασμού “Σύγχρονος Δήμος” στα ερωτήματα της Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-animΜε την ευκαιρία των ερωτημάτων της οικολογικής κίνησης θα θέλαμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:


1) Μέσα στην ανθρωπιστική κρίση που βιώνουμε είναι προτεραιότητα μας οι πολιτικές αλληλεγγύης σε συνδυασμό με τη μεγάλη στενότητα των πόρων.

2) Στις παρεμβάσεις μας και στις δράσεις μας, στα έργα υπάρχει πάντα η περιβαλλοντική διάσταση, δεδομένου ότι το περιβάλλον είναι το βασικό πλεονέκτημα του τόπου μας και αποτελεί προϋπόθεση για τον ποιοτικό τουρισμό.

3) Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλουν τα χωροταξικά θέματα που προσδιορίζουν χρήσεις γης, οι αναπλάσεις, η αγορά των τελευταίων κοινόχρηστων χώρων, οι γαλάζιες σημαίες.

4) Συμφωνούμε με τις παρατηρήσεις της οικολογικής ομάδας και τις προτάσεις και το πρόγραμμα μας περιλαμβάνει αρκετές προτάσεις που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.

5) Είμαστε σε μια διαδικασία συνολικής διαχείρισης των απορριμάτων ώστε να μειωθεί ο όγκος των απορριμάτων η επέκταση της ανακύκλωσης και συνολικά ένας νέος τρόπος διαχείρισης σε συνεργασία με τους φορείς και τους πολίτες.

6) Για των αλμυρό και τους βιότοπους το ΣΧΟΑΑΠ αποτελεί ένα πρώτο πλαίσιο οργάνωσης και προστασίας και απομένει να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις αναβάθμισης και προστασίας.

7) Πάντα προσβλέπουμε στην συνεργασία και βοήθεια με τους φορείς και την οικολογική ομάδα και είμαστε ανοικτοί να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση του τόπου μας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας την οικονομική και κοινωνική συγκυρία του τόπου μας.

«ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ»
Υποψήφιος Δήμαρχος Αγίου Νικολάου


Τα ερωτήματα που τέθηκαν προς τους συνδιασμούς από την Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου, μπορείτε να τα δείτε εδώ:
http://ecomirabello.blogspot.gr/2014/05/2014.html

anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban