«ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ»

«ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ»
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim 2-12-glamour-anim-124x53
Ο  Λιμενάρχης  Αγίου Νικολάου Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Σπύρος   έχοντας
υπόψη :

  

1. Τις διατάξεις του   Κ.Ν 499/1947 « Περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων των  Λιμενικών   Αρχών << ΦΕΚ 162 Α΄/1948 >>
2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του   ΝΔ 187/73  « Περί   Κώδικος   Δημοσίου   Ναυτικού  Δικαίου»       (ΦΕΚ 261Α / 1973).
3. Τα άρθρα 231-295  του  Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 455 Β΄  / 1978 )όπως εγκρίθηκε με την Υ.Α 1035/14/01/78.
                                                                        ΕΠΕΙΔΗ
 Κρίνεται  αναγκαία η λήψη μέτρων προστασίας των λουομένων για  αποφυγή- πρόκληση
ατυχημάτων στη θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
     Απαγορεύεται    η     παράκτια    αλιεία    με    στατικά    δίχτυα ,παραγάδια και συρτή από
01   Μαΐου   έως   και    30  Οκτωβρίου   κάθε  έτους στις θαλάσσιες περιοχές έμπροσθεν χώρων – παραλιών  που κολυμπάνε  συνήθως οι λουόμενοι (πολυσύχναστες παραλίες ή μη), καθώς επίσης  έμπροσθεν των παραθαλάσσιων μικρών ή μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων περιοχών  αρμοδιότητάς μας από το  ΣΙΣΙ μέχρι τον ΘΟΛΟ. Οι αλιείς μπορούν να τοποθετούν (καλέρνουν) τα  δίχτυα   και τα   παραγάδια   τους σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) μέτρων από τις ακτές.
Στους παραβάτες της παρούσας θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 157 Κ.Δ.Ν.Δ. ως ισχύει.
Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. –
                                                                                                               
                                                                                                                 Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
                                                                                         
                                                                                                             ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. 
                                                                                                             ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
                                                                       
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :
1.  ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΛΟΥΝΤΑΣ
2.  Ν/Γ 515
3.  ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ   ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
4.  ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ  ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
5. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. Τοπικά Μ.Μ.Ε.
anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban