Απο του χρόνου ανοίγουν οι σχολές αστυνομικών, ξανά.

Απο του χρόνου ανοίγουν οι σχολές αστυνομικών, ξανά.
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 10-6-xylaki155x49 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Με εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο Παιδείας λίγο μετά τις 11:00 της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου σε όλα τα σχολεία, κάνει γνωστό ότι τελικά, όπως έγραψε και το news.gr, οι σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομίας θα υπάρχουν στα μηχανογραφικά δελτία των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2014.

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι προωθείται Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Επίσης, γίνεται γνωστό ότι τελικά οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις ανωτέρω σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016.

Το υπουργείο Παιδείας αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι δε θα σταλούν νέα υποδείγματα Αίτησης Δήλωσης αλλά θα πρέπει οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους μαθητές ότι τελικά τελικά οι Αστυνοµικές Σχολές για ΠΟΛΙΤΕΣ θα υπάρχουν στα µηχανογραφικά δελτία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2014. Για την πλήρη ενηµέρωση τους, οι υποψήφιοι θα καλούνται να υπογράψουν στη συνηµµένη Συγκεντρωτική Κατάσταση Αίτησης-∆ήλωσης ότι έλαβαν γνώση της νέας ρύθµισης.

Όσοι υποψήφιοι ήδη υπέβαλαν Αίτηση-∆ήλωση, θα πρέπει να ενηµερωθούν (τηλεφωνικά, αν πρόκειται για αποφοίτους) από τους κκ. ∆ιευθυντές των Λυκείων για τη νέα ρύθµιση, ώστε να προσέλθουν στο Λύκειο, να υπογράψουν και αυτοί στη συνηµµένη Συγκεντρωτική Κατάσταση Αίτησης-∆ήλωσης και αν επιθυµούν, να προβούν σε τυχόν διόρθωση της αρχικής τους Αίτησης-∆ήλωσης.

Σε όλους τους υποψηφίους πρέπει να επισηµαίνεται ότι όσοι ΠΟΛΙΤΕΣ τελικά επιθυµούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Αστυνοµικές Σχολές, παρότι δεν θα το δηλώσουν τώρα στην Αίτηση-∆ήλωση, θα πρέπει παρακολουθώντας την αντίστοιχη προκήρυξη του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη να υποβάλουν σχετική αίτηση, ώστε υποχρεωτικά να περάσουν τις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνοµικών Σχολών.

Αυτή η διαδικασία εξάλλου ισχύει ανέκαθεν για όλες τις Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνοµικές Σχολές ή Σχολές Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού, ανεξαρτήτως αν οι υποψήφιοι είχαν συµπεριλάβει αυτές τις Σχολές στην Αίτηση-∆ήλωση.

Επίσης, τονίζεται ότι στη νέα ρύθμιση περιλαμβάνονται και οι απόφοιτοι του 2013 που θα διεκδικήσουν μια θέση με το 10% χωρίς νέα εξέταση.

Δείτε την εγκύκλιο
Καλόγηρος Βασίλειος

anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban