“Ας κλείσω τον δρόμο, ενοχλώ κανένα;”

“Ας κλείσω τον δρόμο, ενοχλώ κανένα;”
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Φαρδιά πλατιά παρκάρουμε και κλείνουμε ένα ολόκληρο δρόμο στο κέντρο της πόλης του Αγίου Νικολάου σε ώρα αιχμής και πέρα βρέχει.

Η οδός Γβριήλ σαφώς και δεν είναι πεζόδρομος, άσχετα εάν έχει πλακάκια, η Οδός Γαβιήλ και πεζόδρομος να ήταν δεν σημαίνει ότι την φράζουμε ώστε αν μην μπορεί ούτε πεζός να περάσει, και η οδός Γαβριήλ, 
όπως και όλοι οι δρόμοι δεν χρησιμοποιούνται για την εύκολη λύση του παρκαρίσματος, όσο σύντομο και αν είναι αυτό.
ΘΑΝΟΣ Κ.
anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 
29-8-fpa-400-ban