Διευκρινίσεις για τη διαδικασία κατασχέσεων λογαριασμών έναντι οφειλών προς το Δήμο Αγ. Νικολάου

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία κατασχέσεων λογαριασμών έναντι οφειλών προς το Δήμο Αγ. Νικολάου
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 10-6-xylaki155x49 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Σχετικά με τις καταγγελίες και την αναστάτωση που έχει προκληθεί τον τελευταίο καιρό  για τις κατασχέσεις λογαριασμών οφειλετών προς το Δήμο Αγίου Νικολάου, ο αρμόδιος επί των οικονομικών θεμάτων Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μανόλης Αικατερινάκης και η τμηματάρχης του τμήματος εσόδων του Δήμου κα Αγγελική Λασθιωτάκη, έκαναν σχετική ενημέρωση από την οποία προκύπτουν τα παρακάτω:

1.       Η δέσμευση- κατάσχεση  τραπεζικών καταθέσεων ή αλλιώς η διαδικασία της «κατάσχεσης εις χείρας τρίτων» επιβλήθηκε  στους φορείς του δημοσίου, άρα και στους Δήμους  με το νόμο  4170/2013. Οι φορείς του δημοσίου υποχρεούνται να εφαρμόσουν τη νομοθεσία, διαφορετικά κινδυνεύουν με μη έγκριση των δαπανών τους από το ελεγκτικό συνέδριο και ότι προβλήματα αυτό συνεπάγεται , ενώ οι αρμόδιοι υπάλληλοι και αιρετοί κινδυνεύουν με παραπομπή σε πειθαρχικό παράπτωμα και παράβαση καθήκοντος. Επομένως το ζήτημα είναι να αλλάξει ο σχετικός νόμος που αποτελεί και την αιτία του κακού.
2.       Παρόλα αυτά η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου εξάντλησε όλα τα περιθώρια πριν προχωρήσει στην παραπάνω διαδικασία. Έγιναν επανειλημμένες  ενημερώσεις  των οφειλετών (για όσους οφείλουν από 20.000€ και άνω) και αλλεπάλληλες προσκλήσεις για  ρυθμίσεις των οφειλών (ακόμα και σε 43 δόσεις). Αρκετοί από τους οφειλέτες προσήλθαν στο Δήμο και έκαναν το σχετικό διακανονισμό και για αυτούς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ορισμένοι όμως δεν προσήλθαν καν στην υπηρεσία. Ως μέσω πίεσης  ο Δήμος προέβη στη δέσμευση φορολογικών μητρώων και μπλοκάρισμα της φορολογικής  τους ενημερότητας, αλλά δυστυχώς  δεν υπήρξε ανταπόκριση. Το συνολικό ποσό οφειλών για το οποίο προβλέπεται η παραπάνω διαδικασία ξεπερνά τα 2.000.000€.
3.       Ο Δήμος Αγίου Νικολάου υπόκειται σε συνεχείς ελέγχους και οφείλει να λογοδοτεί διαρκώς για τις διαδικασίες  που τηρούν οι υπηρεσίες του.
4.       Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, όπως άλλωστε ζητά και η μειοψηφία να διασφαλίζει τα έσοδα του και να διαχειρίζεται τους πολίτες με ισονομία.  Η ΚΕΔΕ και οι Δήμοι έχουν διαφωνήσει εντόνως για τις διατάξεις του σχετικού νόμου του Υπουργείου Οικονομικών και ζητούν τόσο την διασφάλιση των εσόδων του Δήμου όσο και την ηπιότερη,  λόγω κρίσης, μεταχείριση  των οφειλετών
Άγιος Νικόλαος, 05-02-2014
Γραφείο Τύπου Δήμου Αγίου Νικολάου
anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban