Εκλογές του Συνδικάτου “ΤΑΛΩΣ” την Κυριακή 16 Μαρτίου

Εκλογές του Συνδικάτου “ΤΑΛΩΣ” την Κυριακή 16 Μαρτίου
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Δικαίωμα ψήφου έχει όποιος συνάδελφος επιθυμεί την ημέρα της εκλογικής διαδικασίας, εφόσον καταθέσει στην Εφορευτική Επιτροπή αίτηση εγγραφής και ετήσια συνδρομή (10ευρώ).
Κατάθεση υποψηφιοτήτων γα τα όργανα του Συνδικάτου και τις Ενώσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 14 Μαρτίου στο τηλέφωνο 6987964706 ή στο e-mail του Συνδικάτου: [email protected]

anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 
29-8-fpa-400-ban