Ελεύθερες μετεγγραφές σε ΑΕΙ για τρίτεκνους και πολύτεκνους

Ελεύθερες μετεγγραφές σε ΑΕΙ για τρίτεκνους και πολύτεκνους
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 10-6-xylaki155x49 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Ελεύθερες μετεγγραφές μεταξύ ομοειδών τμημάτων στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας για τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους και τις κατηγορίες που απολάμβαναν κοινωνικών κριτηρίων προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει στη Βουλή σύντομα το υπουργείο Παιδεία για να λύσει το πρόβλημα που δημιούργησε στην εξεταστική διαδικασία η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Με την απόφαση του ΣτΕ κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι ευεργετικές διατάξεις που έχουν ψηφισθεί για τη συμμετοχή των πολύτεκνων ως ειδική κατηγορία στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία δυο χρόνια οι κατηγορίες των πολύτεκνων, τρίτεκνων και οι πολίτες που απολάμβαναν κοινωνικά κριτήρια μοιράζονταν ένα ποσοστό 20% των θέσεων στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας. Οι κατηγορίες αυτές έμπαιναν στα τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας με χαμηλότερα μόρια από τις άλλες κατηγορίες.

Η κατηγορία αυτή καταργείται. Πλέον όσοι υπάγονται σε αυτήν (υπολογίζονται περίπου 10.000 άτομα σε ολόκληρη τη χώρα) θα δίνουν κανονικά εξετάσεις με όλους τους υποψηφίους και ανάλογα με το τμήμα στο οποίο πέτυχαν την εισαγωγή τους θα μπορούν ελεύθερα να μετεγγραφούν σε ένα ομοειδές του τμήμα κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Δηλαδή θα μπαίνουν στα τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας με τα ίδια μόρια όλοι οι υποψήφιοι, αλλά εκείνοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες θα δικαιούνται ελεύθερης μετεγγραφής.

Και την περυσινή χρονιά από τις 69.288 θέσεις σε ΑΕΙ/ΤΕΙ, οι 11.503 δόθηκαν στους υποψηφίους ειδικών κατηγοριών (μεταξύ των οποίων και οι συγκεκριμένες κατηγορίες που κρίθηκαν από το ΣτΕ).

Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι το νομοθετικό πλαίσιο που παρέχει τη δυνατότητα στα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών να εισέρχονται στα ΑΕΙ καθ’ υπέρβασιν του αριθμού των εισακτέων είναι αντίθετο με το Σύνταγμα καθώς «αφαιρούνται θέσεις από τους υποψήφιους σπουδαστές, με αποτέλεσμα να αποκλείονται από την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψήφιοι με συγκριτικά πληρέστερες ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίοι υπερτερούν σε διαγωνιστικές δοκιμασίες που βασίζονται σε αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια».

Newsroom ΔΟΛ

anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban