Επανέρχεται το νερό στην πολη.

Επανέρχεται το νερό στην πολη.
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Βλάβη σε κεντρικό αγωγό του νερού στην περιοχή της γέφυρας του Σταυρού ήταν η αιτία να διακοπεί η ροή του σε μεγάλο μέρος της πόλης ενώ πολλά κυβικά χάθηκαν στους δρόμους της περιοχής

Το παλιό δίκτυο από την μια και η έλλειψη σημείων διακοπής του νερού, βάνες, ανά περιοχή ήταν οι αιτίες που χάθηκε τόσο νερό.

Άμεσα χρειάζεται να γίνει κάτι για το δίκτυο της πόλης το οποίο έχει αφεθεί μιας και όλες οι ενέργειες μετά τον Καποδίστρια και τον Καλλικράτη έχουν πέσει στα υπόλοιπα  Δημοτικά διαμερίσματα.

Θέλουμε, μελέτες, χρηματοδότηση αλλά και προσωπικό. Ήδη μας έφυγαν δύο υδραυλικοί και πραγματικά δεν μπορεί καθόλου εύκολα να γίνουν όλες οι εργασίες και να αντιμετωπιστούν τα έκτακτα όπως το σημερινό, είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο κ. Γιάννης Πεδιαδίτης.
ΘΑΝΟΣ Κ
anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban