Εύγε στους μαθητές
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim 2-12-glamour-anim-124x53

Το σχολείο μας αισθάνεται ιδιαίτερα υπερήφανο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελληνίων διαγωνισμών Φυσικής και Χημείας έτους 2014 στους οποίους επρώτευσαν οι παρακάτω μαθητές:

Φυσική: Φρουδάς Κων/νος, τάξη Β΄
Χημεία: Χρονάκης Μιχαήλ, τάξη Γ΄
            Καμαράτου Μιχαέλα, τάξη Γ΄
            Φρουδάς Κων/νος, τάξη Β΄
            Φρουδάς Μιχαήλ, τάξη Β΄
            Μαρκάκη Ευφροσύνη, τάξη Β΄
            Τσιχλή Καλλιόπη, τάξη Β΄
            Συσκάκη Μαρία, τάξη Β΄

Συγχαίρουμε τους μαθητές  μας και ευχόμαστε επιτυχίες σε όλους τους τομείς της ζωής τους. 
Η Δ/ντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban