Ζερβός Δήμαρχος και ιδού το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Νικολάου.

Ζερβός Δήμαρχος και ιδού το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Νικολάου.
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Όπως είχε προβλέψει η ΑΝΑΤΟΛΗ εάν νικούσε στην μάχη των δύο ο Αντώνης Ζερβός τα μέλη που θα απαρτίζουν το νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι:

Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου με δήμαρχο Ζερβό

1)      Μουδατσάκης Νίκος
2)      Σφυράκης Δημήτρης
3)      Καλογεράκης Γεώργιος
4)      Κοκκίνης Ιωάννης
5)      Χαριτάκης  Νίκος
6)      Αλεξάκης Χάρης
7)      Δασκαλάκης Νίκος
8)      Καρνιαδάκη Δέσποινα
9)      Κοκκίνης Κωνσταντίνος
10)   Λεμονής Μιχαήλ
11)   Βαρκαράκη Αφροδίτη
12)   Μασσάρος Σπύρος
13)   Βεληβασάκη Έφη
14)   Κοκολάκης Δημήτρης
15)   Καραβελάκης Μανόλης

16)   Κουτέπας Νικόλαος
1)      Κουνενάκης Δημήτρης
2)      Μπετούρα Μαρία
3)      Ανδριώτης Ιωάννη
4)      Κερούλης Μιχάλης
5)      Αφορδακός Νικόλαος
6)      Σγουρός Μιχάλης
7)      Καστελλιανάκης Κωνσταντίνος
8)      Πολυχρονάκη Γεωργία

1)      Καρατσής Πανίκος
2)      Χουρδάκης Κίμων

1)      Πάγκαλος Γεώργιος

τον κατάλογο έχει επίσης προβλέψει ότι θα έχει το σχήμα αυτό και ο Μανόλης Ρουκουνάκης. 


anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban