Η “Δημοτική Συνεργασία στη Νεάπολη” fotos

Η “Δημοτική Συνεργασία στη Νεάπολη” fotos
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 10-6-xylaki155x49 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Την πρώτη ανοιχτή συνάντηση στην περιοχή του επάνω μεραμπελλου πραγματοποίησε ο συνδυασμός της δημοτικής συνεργασίας.

Στην αίθουσα του κινηματογράφου δρηρος στη Νεάπολη ο επικεφαλής του συνδυασμού πανικος καρατσης παρουσίασε στο κοινό τον βασικό κορμό των αξίων του συνδυασμού ζητώντας από τους πολίτες μονοί τους να ανοίξουν την ατζέντα των θεμάτων και των προβλημάτων της περιοχής.

κειμενο  – φωτογραφίες
ΘΑΝΟΣ Κ.

anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban