Η Δημοτική Συνεργασία στη Νεάπολη, video

Η Δημοτική Συνεργασία στη Νεάπολη, video
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Το βίντεο με τον χαιρετισμό του επικεφαλή του συνδυασμού της Δημοτικής Συνεργασίας Πανίκου Καρατσή στον σινέ ΔΡΗΡΟΣ Νεάπολης.

επεξερασία βίντεο ΘΑΝΟΣ Κ.

anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 
29-8-fpa-400-ban