Η παρουσίαση των συμβούλων με τον Γιώργο Ζερβάκη. video

Η παρουσίαση των συμβούλων με τον Γιώργο Ζερβάκη. video
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Ο υποψήφιος αντιπεριφειάρχης Λασιθίου με τον συνδυασμό του Σ. Τσόκα παρουσιάζει στον Αγιο Νικόλαο τους 9 περιφερειακούς συμβούλους του νομού.

anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban