Καρχιμάκης για θέμα έργου στη Νεάπολη.

Καρχιμάκης για θέμα έργου στη Νεάπολη.
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim 2-12-glamour-anim-124x53 7-12-markaki-anim-64x33

Θέμα …απεμπλοκή χρηματοδότησης της αποχέτευσης της Νεαπολης ,Βουλισμενης, Λατσιδας ..
Μετά από την δημοσιοποίηση της εμπλοκής,στην ροή χρηματοδότησης για το αποχετευτικό έργο  ΝΕΑΠΟΛΗΣ ..ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ ..ΛΑΤΣΙΔΑΣ ,σε συνεννόηση που έγινε με τον υπουργό περιβάλλοντος ,με ενημέρωσε ,οτι θα υπάρξει εντός των επόμενων ημερών ολοκληρωση  της διαδικαςιας των εκκρεμοτήτων,και θα υπογράφεί αμεςα η απόφαση της εκταμιευσης των  οφειλόμενων χρημάτων στον ανάδοχο του έργου .

Μιχάλης Καρχιμακης

anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-seasons-christmas-360
 
29-8-fpa-400-ban