Μαζεμένοι οι μπλε…

Μαζεμένοι οι μπλε…
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim 2-12-glamour-anim-124x53 7-12-markaki-anim-64x33

Την καλύτερη και ορθότερη διαχείριση των κάδων στο κέντρο της πόλης της Νεάπολης ζητούν οι κάτοικοι από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.

 Για παράδειγμα οι κάτοικοι που ζουν ανάμεσα από τους δρόμους της παλιάς και της νέας αγοράς της πόλης, όπως δηλώνουν στην ΑΝΑΤΟΛΗ, χρειάζεται να περπατήσουν μεταφέροντας τις σακούλες των σκουπιδιών τους πολύ μακριά. 
«Δίπλα από τον Άγιο Ιωάννη  υπάρχουν 3 μπλε κάδοι για την ανακύκλωση και κανένας πράσινος για τα άλλα απορρίμματα. Εϊναι τόσο δύσκολο να έρθει και εδώ ένας άλλος κάδος όταν μάλιστα ξέρουμε ότι σε άλλες γειτονιές δεν υπάρχουν μπλε κάδοι καθόλου. Μήπως θα ήταν καλό να γίνονταν εκ νέου μια καλύτερη διαχείριση τους μέσα στην πόλη;»   
ρωτάνε και προτείνουν οι πολίτες.

ΘΑΝΟΣ Κ.
anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-seasons-christmas-360
 
29-8-fpa-400-ban