Μειώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού στις τρίτεκνες οικογένειες

Μειώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού στις τρίτεκνες οικογένειες
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Παρακαλούνται οι δημότες του Δήμου Αγίου Νικολάου, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των τριτέκνων οικογενειών, όπως προσέλθουν στο Δήμο Αγίου Νικολάου (τμήμα Εσόδων – Γουρνιών & Γιαμπουδάκη 13)

  προκειμένου να τύχουν των ευεργετικών διατάξεων της αριθμ. 249/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τη μείωση των Δημοτικών Τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά 20%, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι δημότες του Δήμου Αγίου Νικολάου.
2. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει ότι έχουν κατοικία μικρότερη των 150 m².
3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (δικαιούχοι είναι όσοι έχουν εισόδημα μικρότερο των 30.000 €)

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
Δημήτρης Κουνενάκης

anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban