Οι εγγραφές στους παιδικούς Αγίου Νικολάου.

Οι εγγραφές στους παιδικούς Αγίου Νικολάου.
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν την εγγραφή και επανεγγραφή των παιδιών – που αποτελούν μόνιμους κάτοικους του Δήμου Αγίου Νικολάου- στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για τη σχολική περίοδο 2014-2015.


Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: 20 Μαΐου 2014 έως και 16 Ιουνίου 2014
Δικαίωμα Εγγραφής : Παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά το χρονικό διάστημα
                                           Από 01/01/2011 έως και 31/08/2013
Οικονομική συμμετοχή γονέων: 60 € μηνιαίως για κάθε παιδί.
Η παραλαβή των αιτήσεων, η ενημέρωση για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και η υποβολή αυτών θα πραγματοποιείται από τις 20 Μαΐου έως και 16 Ιουνίου 2014 και συγκεκριμένα
Για την περιοχή Αγίου Νικολάου:
Στο γραφείο της Γραμματείας του Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν. – Καπετάν Κ. Κοζύρη 18 ( Δίπλα στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας), 1ος Όροφος από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00-12:00.
Για την περιοχή Κριτσάς και Νεάπολης:
Στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00-12:00. 
                                                                                       Ο Πρόεδρος Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.
                                                                                     Αικατερινάκης Εμμανουήλ
anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban