Ο Δημήτρης Ραπανάκης στο τιμόνι του Πυροσβεστικού σώματος στην Κρήτη

Ο Δημήτρης Ραπανάκης στο τιμόνι του Πυροσβεστικού σώματος στην Κρήτη
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, την θέση, μετά από τις κρίσεις στο πυροσβεστικό σώμα του Περιφερειακού διοικητή του σώματος στην Κρήτη

 κατέλαβε ο πρώην διοικητής της Πυροσβεστικής υπηρεσίας του Αγίου Νικολάου ταξίαρχος πλέον με βαθμό αριπυράρχου Δημήτρης Ραπανάκης.
 Ο έως τώρα περιφερειακός διοικητής Κρήτης αρχιπυραρχος Αραβιάκης Κωνσταντίνος ευδοκίμως τερμάτισε την θητεία του.

ΘΑΝΟΣ Κ.
anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban