Παιχνίδι με τα σκουπίδια των …βραδυνών. fotos

Παιχνίδι με τα σκουπίδια των …βραδυνών. fotos
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim 2-12-glamour-anim-124x53 7-12-markaki-anim-64x33

Τα παιδιά μαθαίνουν να ζουν και να παίζουν δίπλα στα σκουπίδια που πετάνε κάποιοι ασυνείδητοι.
Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής δίπλα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολόαυ και καλό βράδυ Κ.Ζ


anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-seasons-christmas-360
 
29-8-fpa-400-ban