Περάστε για ενημέρωση…

Περάστε για ενημέρωση…
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου προσκαλεί όσες ενδιαφερόμενες μητέρες επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. Παιδικών Σταθμών , σχολικό έτος 2014-2015, 
να επισκεφθούν τα γραφεία του Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν. τις ημέρες Δευτέρα 28 Ιούλιου 2014, Τρίτη 29 Ιουλίου 2014 και Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014 και ώρες από 09:00 έως 17:00, προκειμένου οι ειδικοί σύμβουλοι – συνεργάτες του Οργανισμού να τους βοηθήσουν τόσο σε τυχόν ερωτήματα τους όσο και ως προς τον έλεγχο της Αίτησης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται να αποσταλούν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.(Α.Ε).

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban