Σε άριστη κατάσταση τα οικονομικά του Δήμου Αγίου Νικολάου

Σε άριστη κατάσταση τα οικονομικά του Δήμου Αγίου Νικολάου
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 10-6-xylaki155x49 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Μας ενημέρωσαν ότι σε τηλεοπτική εκπομπή, στέλεχος κόμματος ανέφερε ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου οφείλει 80.000.000€ σε τράπεζες!!!

              
               Επειδή η χρηματοοικονομική κατάσταση, η πιστοληπτική ικανότητα είναι σημαντική για το Δήμο και τους συναλλασσόμενους με αυτόν, εκτιμούμε ότι δεν πρέπει να γίνονται αναφορές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση  με την πραγματικότητα.

                Θεωρούμε ότι δεν υπήρξε ενημέρωση, ούτε πρόθεση, όπως επίσης πιστεύουμε ότι μέσα στην εκλογική διαδικασία δεν θα αναδεικνύονται σημεία που θα προκαλέσουν ζημία στο Δήμο μας και στον τόπο μας.

                Σε τακτά χρονικά διαστήματα δίνουμε οικονομικά στοιχεία από τα οποία διαφαίνεται η πολύ καλή οικονομική κατάσταση του Δήμου, ο οποίος παρά την κρίση, την δραματική μείωση των εσόδων του και το έλλειμμα που παρέλαβε, ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του.

Συγκεκριμένα ενημερώνουμε ότι:

 1)      Όλα τα δάνεια του Δήμου και οι υποχρεώσεις του είναι ενήμερα.

2)      Με χρηματοοικονομικούς δείκτες ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι σε καλή κατάσταση.

3)      Με τα αυστηρά κριτήρια που έχουν τεθεί για το δανεισμό των Δήμων ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι από τους ελάχιστους που έχουν τη δυνατότητα να δανείζονται.

4)      Το υπόλοιπο των δανείων του Δήμου την 31η Δεκεμβρίου 2013 ήταν 4.267.134€.

5)      Τα δάνεια εξυπηρετούνται κανονικά και δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Άγιος Νικόλαος, 11-03-2014

Γραφείο Τύπου Δήμου Αγίου Νικολάου

anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban