Τα τελικά στον Άγιο Νικόλαο.

Τα τελικά στον Άγιο Νικόλαο.
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim 2-12-glamour-anim-124x53


Δήμος Αγίου Νικολάου

  Ωρα Ενσωμάτωση Γραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά
A 19-05 09:34 55/55 / 100,00 % 22.400 15.522 / 69,29 % 14.829 / 95,54 % 495 / 3,19 % 198 / 1,28 %


  Α’ Κυριακή
  Α/Α   Υποψήφιος / Συνδυασμός   Ποσοστό Ψήφοι Εδρες
 
4 Ζερβός Αντώνιος – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 40,22 5.964 6
 
3 Κουνενάκης Δημήτριος – ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 37,80 5.605 5
 
2 Καρατσής Πανίκος – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 16,10 2.388 2
 
1 Πάγκαλος Γεώργιος – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5,88 872 1
anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban