Το βίντεο της θεμελιώσης της Μονάδας Φροντίδας των ηλικιωμένων στην Λατσίδα. video

29-8-fpa-400-ban