Το βίντεο της παρουσίασης των βασικών αρχών της “Δημοτικής Συνεργασίας”

29-8-fpa-400-ban