Το βίντεο της παρουσίασης των ομάδων του θησαυρού Αγίου Νικολάου, video

 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim
Ο άσχημος φωτισμός στο ΡΕΞ δεν έχει βοηθήσει ώστε τα πλάνα να είναι τα πλεόν καθαρά αλλά και αυτό εντάσεται στο κλίμα του παιχνιδιού, που όλα είναι ένα μυστήριο.

anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 
29-8-fpa-400-ban