Το Λύκειο Ελληνίδων Αγίου Νικολάου χορεύει στον Οικουμενικο Πατριάρχη, video.

29-8-fpa-400-ban