“Το μέλλον δεν σχεδιάστηκε ποτέ από το παρελθόν”

“Το μέλλον δεν σχεδιάστηκε ποτέ από το παρελθόν”
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Η ανοικτή πρόσκληση της Κίνησης Πολιτών «Μπροστά» προς όλους είναι σε ισχύ όσο ο διάλογος αυτός δεν αποτελεί αποκλειστικά και μόνο όχημα πραγμάτωσης ατομικών φιλοδοξιών.

Δυστυχώς αυτό διαπιστώνουμε από τις μέχρι σήμερα προσεγγίσεις συνυποψήφιων.
 Η εποχή των σωτήρων εκπνέει και μαζί της συντρίβεται  και η νοοτροπία των ατόμων που θεωρούν ότι είναι αναντικατάστατα. 
Ο Δήμος μας χρειάζεται νέους ανθρώπους, ομάδες πολιτών ικανές και ώριμες να συνεργαστούν για το μέλλον. 
Το μέλλον δεν σχεδιάστηκε ποτέ από το παρελθόν. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους η Κίνηση θα συνεχίσει μέχρι τέλους τον αγώνα της προχωρώντας Μπροστά, καλλιεργώντας μια νέα συνείδηση  που βλέπει τον τόπο μας και την συμμετοχή με ανοικτό βλέμμα 
Δ.Τ
Κινησης πολιτών “Μπροστά”
anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 
29-8-fpa-400-ban