Τριπλες για ευρεση προσωπικού στην καθαριότητα.

Τριπλες για ευρεση προσωπικού στην καθαριότητα.
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Εκτάκτως συνεδρίασε  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγ. Νικολάου υπό την προεδρία του Δημάρχου Δημ. Κουνενάκη. Αποκλειστικό θέμα της συνεδρίασης ήταν η έγκριση της πάγιας προκαταβολής στους προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Όπως είπε ο Δήμαρχος, «υπάρχει τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που προβλέπει ότι οι ΟΤΑ μπορούν να προσλάβουν εποχικό προσωπικό με σύμβαση 4 ή 2 μηνών, καθ’ υπέρβαση της γενικής απαγόρευσης των προσλήψεων που ισχύει για την προεκλογική περίοδο.

Οι εποχικές προσλήψεις αφορούν την κάλυψη αναγκών της θερινής- τουριστικής περιόδου. Δυστυχώς, η πρόβλεψη αυτή δεν έχει θεσμοθετηθεί γιατί το εν λόγω νομοσχέδιο δεν έχει ψηφιστεί ακόμη!

Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει και κινδυνεύομε να μείνουμε χωρίς εργάτες καθαριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του Πάσχα και μέχρι τις εκλογές, καθ’ ότι φαίνεται πως κανείς στα υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια δε συγκινείται…».

Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπιστούν οι πιεστικές ανάγκες εξασφάλισης συμπληρωματικού, που θα επικουρήσει το διαθέσιμο προσωπικό του Δήμου στις εργασίες καθαρισμού και ευπρεπισμού των χώρων για το Πάσχα, αλλά και μετά, ο Αντιδήμαρχος Νίκος Αφορδακός πρότεινε να αξιοποιηθεί η δυνατότητα του Δήμου να διαθέσει ορισμένα χρήματα μέσω «πάγιας προκαταβολής» προς τους προέδρους του Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για να προσλάβουν εργατοτεχνικό προσωπικό άμεσα από την τοπική αγορά εργασίας.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
www.anatolh.com

anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban