2,3 λεπτά, 4 μανούβρες, 5 άτομα και πέρασε…video

2,3 λεπτά, 4 μανούβρες, 5 άτομα και πέρασε…video
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim 2-12-glamour-anim-124x53

Το βίντεο το τράβηξαν οι ίδιοι οι επαγγελματίες οδηγοί για να δείξουν σε όλους το αυτονόητο.

anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban