400.000ευρώ θα πέσουν στο ΡΕΞ

400.000ευρώ θα πέσουν στο ΡΕΞ
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 10-6-xylaki155x49 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Δημ. Κουνενάκης ανακοίνωσε την ένταξη της πρότασης που έχει υποβληθεί για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του ΡΕΞ. Όπως ενημερώθηκε από το ΥΠΕΚΑ, υπεγράφη η χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ», ύψους 400.000 ευρώ.
Το έργο αφορά ένα σύνολο παρεμβάσεων στο κτίριο με μονώσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων, νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κλπ.

 Ο Δήμος θα αναθέσει την εκπόνηση της οριστικής μελέτης της παρέμβασης και θα ακολουθήσει η προκήρυξη για την ανάθεση κατασκευής του έργου.

Ν.Τ.www.anatolh.com

anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban