6 Ζερβός, 5 Κουνενάκης, 2 Καρατσής, 1 Πάγκαλος, στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη κατανομή

29-8-fpa-400-ban